Monday, November 12, 2007

ေ႐ႊတိဂံု ဘုရား ႏွင့္ တိုပါးယိုး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း

တေလာက ေရႊတိဂံု ဘုရားေဂါပက က “ မည္သူမဆို မွတ္ပံုတင္ ယူလာရန္ ” ေၾကညာထားသည္ ကို ဘေလာ့မ်ား တြင္ ေတြ႕လိုက္ ရ သည္။ မေန႕ က လည္း စကၤာပူ တိုပါးယိုး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ “ဘုရား ဝတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ တရားထိုင္ျခင္းမွ အပ မည္သည့္အမႈ ကိစၥ မ်ား ေဆာင္ရြက္သည္ ကို ခြင့္မျပဳ ပါ ” ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္ ကို ေတြ႕ ရ ေလ သည္ ။ အလို ….ဘာ ေတြ ျဖစ္ ကုန္ ၿပီ လဲ ။ ေတာ္ ေသး သည္။ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း သို ႕ လာ လွ်င္ IC တစ္ပါ တည္း ယူ လာ ရန္ မေျပာ တာ ။ တာဝန္ရွိ သူ တို႕ စိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ ေန ၾက ဟန္ တူ သည္။

ျမန္မာ တို႕ အဖို႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား သည္ လူမႈ ေရး ၊ ဘာ သာ ေရး အတြက္ စုေဝး ရာ ျဖစ္ သည္။ စကၤာပူ အတြက္မူ တိုပါးယိုး ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း သည္ ေခတၱ ျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္ သြားသလို ခံ စား ရ ေသာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ပင္နီဆူလာ ၿပီး လွ်င္ ဒုတိယ အမ်ား ဆံုး ဆံုရပ္၊ အခ်ိန္းအခ်က္ ျပဳ လုပ္ ရာ ေန ရာ ျဖစ္ သည္။ သို႕ အတြက္ ျမန္မာ ျပည္ ကို ခ်စ္ ေသာ ျမန္ မာ မ်ား ၊ ျမန္မာ ျပည္ ႏွင့္ ပက္သက္ ေသာ ကိစၥ မ်ား ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ဘုန္းေတာ္ ႀကီး ေက်ာင္း တြင္ စုေဝး ၾက ၊ ဆံု ဆည္း ၾက သည္ မွာ လည္း မဆန္း ေပ ။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေက်ာင္း သား ဘဝ က အကႌ်ျဖဴ ဝတ္္၍ ေရႊတိဂံု ဘုရားသို႕ တက္ေလ့ရွိ ခဲ့ သည္။ အခု အခ်ိန္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္မ်ား မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္လိမ့္မည္ လဲ။ ဘုရား၊ လူ ငယ္ ၊ အကႌ် အျဖဴ ၊ ကခ်င္ ပုဆိုး သည္ နအဖ အတြက္ တြဲဖက္ ၍ ၾကည့္မရ ေသာ အရာ မ်ား ျဖစ္ ေလ ၿပီ ။ ဤ စကၤာပူ တြင္လည္း ၊တိုပါး ယိုး ဘုန္း ႀကီး ေက်ာင္း တြ င္ လည္း ျမန္ မာ ၊ အကႌ် အနီ ၊ ေဒၚ စု တီ ရွပ္ ၊ ငါးေယာက္ ထက္ ပို ေသာ စု ႐ုံး မႈ မရေတာ့ ၿပီ လား ။

မေန႕ က သူငယ္ ခ်င္း တစ္ ေယာက္ က လွမ္း ၍ သတိေပး သည္။ “ေဟ့ေကာင္ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း သြားတာ ၾကည္႕သြားဦး ။ ရန္ ကုန္ က ႏြား ေတြ က ဒါ ေတြ နား လည္ တာ မဟုတ္ ဘူး ။ အလုပ္ ေတြ ရႈပ္ ကုန္ မယ္။ ” ကၽြန္ ေတာ္ စိတ္မေကာင္း ပါ။ ကၽြန္ ေတာ္ အခါ ႀကီ း ရက္ ႀကီး မ်ား တြင္ ဘုရား ၊ ဘုန္း ႀကီး ေက်ာင္း သြားခ်င္စိတ္ မရွိ ပါ ။ လူ မ်ား ၍ ဘုရား တရား အာ ရုံ မျပဳ ႏုိင္ ပါ။ သို႕ ေပမယ့္ ျမန္မာ စားစရာ မ်ား တစ္ေနရာ တည္း တြင္ တစ္စုတစ္ေဝး တည္း စားဖို႕ ကို ေတာ့ စိတ္ဝင္စား ပါ သည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ကို ေတာင္ အခါ ႀကီး ရက္ႀကီး မ်ားတြင္ သြား ေရာက္ ရန္ မျဖစ္ ႏုိင္ ေတာ့ ဘူး လား ။ ရန္ ကုန္ က လူ မ်ား ေရြ တိ ဂံု ဘု ရား ကို လြတ္လြတ္ လပ္ လပ္ သြား ေရာက္ ဖို႕ မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့ ဘူူး လား ။

ကၽြန္ေတာ္ နည္း နည္း ေၾကာက္တတ္ ပါ သည္ ။ သို႕ ေသာ္ လညး္ ေၾကာက္ ၍ မသြား ရင္ လည္း ကိုု ယ္ ႕ အခြင္ ့ အေရး ဆံုး ရႈံး မည္။ ကုိယ္ ႕ လြတ္ လပ္ ခြင့္ ဆံုး ရႈံး မည္။ ကၽြန္ေတာ္ သြားပါ သည္။ ထို႕ အျပင္ ေၾကာက္ ၍ မသြား လွ်င္ သူရုိ႕ အႀကံ ေအာင္မည္။ နအဖ ၏ ျခိမ္းေျခာက္ မႈ သည္ စကၤာပူ အထိ အာ ဏာ သက္ ေရာက္ မႈ ရွိ သ လား ။ ဤ အခ်ိန္ တြင္ ျမန္မာ တို႕ ပို၍ စည္း လံုး မႈ ျပ ရမည္။ ပြဲ ေတြ မ်ားမ်ား လုပ္ျပ ရ မည္။ ျမန္မာ မ်ား အား လံုး ၿပိဳင္တူ ဝိုင္းတြန္း ရ ပါ မည္။ သို႕မွ သာ ေရြ႕ ပါ လိမ္႕ မည္။

မိတ္ေဆြ ၊ သင့္ အိမ္ ေရွ႕ က ေရ ေျမာင္း ပိတ္ ေန လည္း ႏုိင္ငံေရး ဟု ယူဆ ပါ သလား ။ သေဘာ တူ ပါ က ယခု သင့္ အိမ္ေရွ ႕ က ေရ ေျမာင္း ပိတ္ ၍ ေန ေလ ၿပီ ။

No comments: