Friday, January 4, 2008

လြတ္လပ္ ေရး ေန႕ အေတြးမ်ား

ဒီေန႕ ကား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီ လ ၊ ၄ ရက္ ေန႕ ၊ လြတ္လပ္ေရးေန႕ အခါသမယ တည္း ။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ က ကၽြနု္ုပ္ တို႕ ၿဗိတိသွ် တုိ႕ ထံမွ တျခားေသာ အာရွ နုိင္ငံ မ်ား ထက္ ေစာစြာ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့ ေလသည္။ သို႕ ရာ တြင္ လြတ္လပ္ ေရး ႏွင့္ အတူ ေပါက္ ဖြား လာ ေသာ ျပည္တြင္း စစ္ မီ း ကို ကား အခု ထိ တုိင္ေအာင္ မၿငိမ္း ႏုိင္ေသး ။ ဒီမိုကေရစီ အရသာ ကို ၁၀ နွစ္မွ် ခံစား ၿပီး ေနာက္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ၌ အိမ္ေစာင့္ အစုိးရ ၊ ထို႕ ေနာက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မွ စ၍ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရ ၊ ေနာက္ပုိင္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ၌ အာဏာရွင္ နာမည္ ေျပာင္း ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ လက္ထက္ ၊ ၁၉၈၈ မွ ၍ နဝတ၊ နအဖ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္း ေခၚ ေသာ္လည္း အာဏာ ကို လက္မလႊတ္တမ္း ဆုပ္ကိုင္သြား မည့္ စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရ ၊ စသည္ျဖင့္ အာဏာရွင္ အမိ်ဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ရင္ဆုိ္င္ ခဲ့ ရ ေလ သည္။ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ကို ေတာ္လွန္ေသာ သူပုန္ မ်ား က လည္း ( အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ အယူဝါဒ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ခံယူခ်က္ အမိိ်ဳးမ်ိဳး ) ျဖင့္ စံုခဲ့ ေလ သည္။ တစ္ခိ်ဳ႕ ေဒ သ မ်ား တြင္ကား စစ္တပ္ လည္း ေၾကာက္ ရ ၊ သူပုန္ လညး္ ေၾကာက္ ရ ၊ ျမိဳ႕ ေပၚ လက္နက္ ကိုင္ မ်ား လညး္ ေၾကာက္ရ ႏွင့္ လူထု မွာ ကၽြဲ အုပ္ မ်ား ၾကား မွ ေျမဇာပင္မ်ား သဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ ေလ သည္။ ယခုအခ်ိန္ အထိ ႏုိင္ငံအတြင္ း မွာ ပင္ စစ္ ေျပး ရြာပုန္း ရြာ ေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား ရွိ ေန သည္။ ဤသည္မွာ လည္း အား လံုး အသိပ င္ ။

ကၽြန္ေတာ္ တို႕ ႏုိင္ငံ ဘယ္ ေတာ့ မွ လြတ္လြတ္ လပ္ လပ္ ေန ႏုိင္ မလဲ ။ လြတ္လပ္ ေန တာ ပဲ ဟု ျငင္း ႏုိုင္ ပါ သည္။ ဟုတ္ ပါ သည္။ စစ္အစိုးရ လက္ ထက္ တြင္ ပညာ ေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ ႏုိင္ငံ ေရး ၊ ႏုိင္ငံ တကာ ႏွင့္ ဆက္ဆံ ေရ း တြင္ မ်ား စြာ က်ဆင္း ခဲ့ သည္ ။ ကမၻာ ႕အဆင္းရဲ ဆံုး တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္ အျဖစ္ သို ႕ ေရာက္ သြား သည္။ မေကာင္းသည့္ ဘက္ တြင္ အေပၚ ဆံုး မွ ေန သည္ ့ တိုင္း ျပည္ ျဖစ္သြာ း သည္။ မေကာင္းသည္ ့ ဝိေသသ မ်ား စြာ ပိုင္ဆုိင္ ေသာ ႏုိင္ ငံ တစ္ႏုိင္ ငံ ျဖစ္ လာ သည္။ စီးပြား ေရး ၿခြတ္ျခံဳ က် ခဲ့ သည္။ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြ မႈ က မ်ား လာ သည္။ ဝင္ေငြ က သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ တစ္ခု တည္း ေလာက္ေလာက္လား လား ရွိ ေပ မယ့္ တစ္ျခား ႏုိင္ငံ ၏ ပြဲစား လုုပ္ ခ ေတာင္ မရွိ ၊ ေတာထဲတြင္ ျမိဳ႕ ေတာ္ တည္ ေန သည္။ နန္းေတာ္ မ်ား ေဆာက္ ေန သည္။ ျပည္သူ႕ အက်ိဳး စီးပြား တစ္ခု မွ မပါ ၊ ျပည့္ သူ ႕ ဆႏၵ တစ္ခု မွ မပါ ။ လြယ္သည္မ်ား ကို ခက္ ေအာင္ လုပ္ ၍ ၊ ခက္ သည္ မ်ား ကို ပို ၍ ခက္ ေအာင္ လုပ္ ပစ္ သည္။ တုုိင္း ျပည္ ကို ေရာင္း စား ေန သည့္ ၊ အလြဲ သံုး စား လုပ္ ေန သည့္ အစိုးရ လက္ ထက္ တြင္ လြတ္လပ္ ေရ း သည္ အလကား ျဖစ္ ေန သည္။

ည ၁၂ ေက်ာ္ လွ်င္္ ဧည့္ စာရင္း စစ္ မည့္ ရန္ ကို ေၾကာက္ ေန ရ သည္။ ေခြးေဟာင္ သံ ၾကား လွ်င္ ကို ေၾကာက္ ေန ရ သည္။ တေလာ က ဘုရာ း တက္ လွ်င္ ကို မွတ္ပံုတင္ ျပ ရ သည္။ ျပည္သူတို႕ လြတ္ လြတ္လပ္ လပ္ လုပ္ ကုိင္ ခြင့္ ၊ အသက္ေမြးဝမ္း ေၾကာင္း ျပဳ ခြင့္ ၊ ေတာင္ မရွိ သေလာက္ ျဖစ္ေန သည္။ ( လြတ္လြတ္လပ္ လပ္ ဆႏၵ ျပ ခြင့္ ကို ထား ဦး ) ။ က်န္ခဲ႕ ေသာ အပတ္ က စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ဖြင့္ခြင္႕ ကို ပိုမို တင္းက်ပ္ မည္ ဟု အမိန္႕ ထြက္ လာသည္။ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား က လူေတြကို အခ်ိန္ ကုန္ ၊ ေငြ ကုန္ ျဖစ္ေစသည္ ဆုိေသာ ကမၻာေက်ာ္ မွာ ၾကား ခ်က္ ကို ရန္ ကုန္ ျမိဳ႕ ေတာ္ဝန္ က ေျပာ ခဲ့ေလ သည္။ တိုင္းျပည္ စီးပြား ေရး ေကာင္း ၍ လူေတာ္ ေတာ္မ်ား မ်ား တြင္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ရွိ ပါ က ထုိလူမ်ား ထိုဆိုင္မ်ား တြင္ သြား ေရာက္ ၍ အခ်ိန္ျဖဳန္း ၾက မည္ လား ၊ အေျခခံ ပညာ တတ္ လွ်င္ ပင္ စဥ္းစား တတ္ ပါ သည္။

ယခု အပတ္ စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ သတင္းမ်ား ထဲ မွ တစ္ခု မွာ - ႏြား ၆ ေကာင္ ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ထုတ္ ေသာ စက္ ျဖစ္ ေလ သည္။ ေရးသည့္ သတင္း ထဲ မွာ လည္း တစ္ ကီ လုိ လွ်င္ ဝပ္ ႏွစ္ ေထာင္ ရွိ သည္ ဟု ဆုိ ထားေသး သည္။ ၿပီး ေတာ ့ စမ္းသပ္ ျပ သည္ ပစၥည္း မွာ လည္း ေကာ္ဖီ Maker ျဖစ္ ေန သည္။ ရန္ ကုန္ ၿမိဳ႕ မွာ ေတာင္ အေမွာင္ ထဲ ထိုင္ ၍ ျခင္ ရုိက္ ေန ရ ေသာ ေခတ္ ျဖစ္ ေလ ရာ ၊ ေတာ ရြာ ေလး တစ္ ရြာ တြင္ ႏြား ေတြ က သြား ေန ၊ ေနာက္ေခ်း နံ႕ တသင္းသင္း ၊ ဖံု တေထာင္းေထာင္း ႏွင့္ ၊ ေကာ္ဖီ Latte သို႕ Expresso ကို သူတို႕ စမး္ေသာက္ ေန သည္ ကို ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစား ၾကည့္မိသည္။ အခု အပတ္ ရဲ႕ ရီ စရာ တစ္ခု ျဖစ္ ေလသ ည္။ သူတို႕ ရြာ တြင္ ႏြား မ်ား ညဘက္ OT ဆင္းရ မည့္ အေရး ကို လည္း ေတြးပူ မိ သည္။

ကၽြန္ေတာ္ တို ႕ မ်က္စိ ေရွ႕ မွာ တြင္ မေအာင္ျမင္ေသာ ပရုိဂ်က္ တို႕ အမ်ား ၾကီး ပင္ ။ ဗခ ခင္ညႊန္႕ လက္ ထက္ ေလွ ၿပိဳင္ ပြဲ ေတြ လုပ္ သည္ ။ ေတာ နယ္ မ်ား မွ ၊ ရြာဦးေက်ာင္း မ်ား ေအာက္ တြင္ မနာ ေအာင္ ထား ကာ တစ္ႏွစ္ မွ တစ္ခါ သာ ထုတ္ ေသာ ၿပိဳင္ေလွ မ်ား ကို သယ္ ခ် လာ သည္။ ထုိ႕ ေနာက္ ႏွစ္ အနည္း ငယ္ သာ လုပ္ ၿပီး ၊ ေခ်ာင္ထိုး ထား လုပ္ ၾကသည္။ ထုိ႕ ေနာက္ ေလွ မ်ား မွာ ရန္ ကုန္သို႕ ေရာက္ ၿပီး ႏွစ္ မၾကာ မီ ၊ ကိစၥ ေခ်ာ သြား ၾက ေလ သည္။

ထို႕ ေနာက္ သစ္စိမ့္ ဆီ ဆို ၍ တစ္ႏုိင္ငံ လံုး စုိက္ ၾက ေသး သည္။ TV မွ လႊင့္ ၍ သူထက္ ေကာင္း တာ ဘာ မွ မရွိ သည့္ ပံု စံ ေျပာ ၾကသည္။ ၿပီး ေတာ့ လည္း ၿပီး သြား တာ ပါ ပဲ ။ ေနာက္ ေတာ့ ၾကက္ဆူဆီ ၊ စိုက္ ၾက ေဟ့ တစ္ႏုိင္ငံ လုံး ၊ ၾကာေတာ့ လည္း ၿပီးသြား မွာ ပါ ။ သူတို႕ က ေတာ့ စမ္းျပ ပါ သည္။ ၾကိတ္စက္ ႏွင့္ ၾကိတ္ ၊ ပိတ္စိမ္းပါ း ႏွင့္ စစ္ ၿပီး ဒီ ဇယ္ ဆီ ႏွင့္ ေရာ ေမာင္း ျပ သည္။ အုိေက ။ ဗို္လ္ ခ်ဳပ္ႀကီး ျပန္ သြား ၿပီး ထိုစက္မ်ား ေနာ္ဇယ္ မ်ား ေဆး ၊ တစ္ ခ်ိဳ ႕ ျဖဳတ္လဲ လိုက္ ရ သည္။ ၁၀ တန္ း ေလာက္ ေအာင္ လွ်င္ စဥ္းစားတတ္ ပါ သည္။

ဒါေတြ က သိသာထင္ရွား ေသာ အခ်က္ ေတြ ပါ။

ကၽြန္ေတာ္ အေတြး ေတြ စုံသြား သည္။ ဒါ ဒီ ေန႕ ေတြ းမိ တာ ေလး ေတြ ပါ။ ေနာက္ မ်ား က် မွ ပ ဲ …….။


96gen:

No comments: