Friday, March 14, 2008

စစ္အစိုး ရ နဲ႕ လူထု ေထာက္ခံ မႈ

ဒီတပတ္ မွာ ထူးျခားတဲ့ သတင္း ေတြ က ေတာ့ သတင္း စာ ဆရာႀကီး လူထု စိန္ ဝင္း ရဲ့ လူထု ကို ပန္ၾကားခ်က္ ၊ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္း တင္ ရဲ႕ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္း မွ တိုက္တြန္ း ခ်က္ မ်ား ကို စစ္အစိုး ရ ရဲ ႕ အာေဘာ္ လို႕ ယူဆ ရ တဲ့ ေဒါက္တာ ေနဝင္းေ မာင္ ရဲ ႕ ေျပာ စ ကာ း မ်ား ကို မိုး မ ခ ႏွင္ ့ အျခာ း ဘေလာ့ မ်ား တြင္ အတူတူ ေဖာ္ျပ ထား တာ ပါ ပဲ ။ ( ေဘး မွ side bar တြင္ တင္ ထား ပါ သည္ )

ၿပီးေတာ့ စစ္အစိုး ရ က ေအာက္ လမ္း နည္း မ်ား ျဖစ္ တဲ့ ျပည္ သူ႕ ေထာက္ခံ မႈ ကို လိမ္ ညာ ၍ တစ္မ်ိဳး ၿခိမ္းေျခာက္ လို႕ တနည္း နဲ႕ လက္ ကိုင္ တုတ္ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ား ကို အသံုး ခ် လို႕ ရ ယူ ေန တာ ကို ေတြ ႕ ရ တာ ပါ ပဲ ။ တဆက္ တည္း မွာ ပဲ ဝန္ ထမ္း မ်ား ကို သက္ဆုိင္ ရာ ဌာန ေတြ မွာ ပဲ ေပး ႏုိင္ ေအာင္ စီစဥ္ ေန တာ ကို လည္း ၾကား ရ ပါ တယ္ ။ မွတ္ပုံ တင္ လုပ္ ေပး မယ္ ေျပာ ၿပီး စည္း ရုံး ေန တာ လည္း လုပ္ ေန တာ ေတြ႕ ရ တယ္ ။ မဲ ရုံ မႈး မ်ား ကို လွ်ိဳ ႕ ဝွက္ ခန္႕ အပ္ ေန တာ ေတြ ၊ မီး သတ္ ေတြ ကို စည္း ရုံး ခိုင္း တာ ေတြ ၊ ဝန္ထမ္း မ်ာ း ကို လည္း အခု လို အက်ဥ္း အက်ပ္ ထဲ က လြတ္ ေအာင္ မဲ ေပး မွ ရ မယ္ လုိ ႕ မဲ ဆြယ္ ေန တာ ကို လည္း ေတြ ႕ ရ ပါ တယ္ ။ ( အားလံုး က်ပ္တည္း ေအာင္ ၊ အဆင္ေျပသည္မ်ား ကိ ု ပို ခက္ ခဲ ေအာင္ ၊ ရွင္း ေန သည္ မ်ား ကို ပို ရႈပ္ ေအာင္ ဘယ္ သူေတြ က လုပ္ ေန တာ လဲ ဆို တာ ဝန္ ထမ္း အမ်ား စု က သိ ၾက ပါ တယ္ ။ ) ႏုိင္ ငံ ရပ္ ျခား တြင္ အခု အထိ ျမန္ မာ ႏုိင္ ငံ သား မ်ား ဆႏၵ မဲ ေပ း ခြင့္ ရွိ မ ရွိ အခု ထက္ တုိင္ မသိ ရ ေသး ပါ ။ ( သူတို႕ က ေတာ့ အခု အခ်ိန္ အထိ တရား မဝင္ သြား ေရာက္ သူမ်ား စာ ရင္ း ထဲ တြင္ ထည့္ ထား သည္ လို႕ သိ ရ ပါ တယ္ ။ ဒါ ေပ မယ္ ့ အခြန္ ဆို ရင္ ေတာ့ လာ ထား ပါ ပဲ တဲ့ ။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ ့ ႏုိင္ငံ သား ဘယ္ ေလာက္ ေရာက္ ေန တာ ဆို တာ လည္း တိတိပပ သိ ပုံ မရ ပါ ဘူး )

အတိုက္ အခံ ေတြ ဘက္ က ေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြး ေကာက္ ပြဲ ကို အသိ အ မွတ္ ျပဳ ေရး ၊ အခု မဲဆႏၵ ေကာက္ ခံ ပြ ဲ ကို သပိတ္ ေမွာက္ ေရ း ၊ အကယ္ ေရြ း ခ်ယ္ စရာ လမ္း မရွ ိ ပါ က ကန္႕ ကြက္ မ ဲ ေပး ေရး ကို ေတာင္း ဆို ေန သည္ ကို ေတြ ႕ ရ တယ္ ။ တစ္ခိ်ဳ ႕ လည္း ဝိဝါ ဒ ကြဲ စရာ ေတြ ျဖစ္ လ ာ ၾက ပါ တယ္ ။ အခု အခ်ိန္ ထိ NLD က ဘယ္ လမ္း ကို ေရြး မ လဲ ဆို တာ ကို ေစာင့္ ၾကည့္ ရ ဦး မွာ ပါ ။ NLD ရဲ ႕ statement ေလာက္ က ေတာ့ အံ တုိ ေနၿပီ ျဖစ္ တဲ့ ၊ ရွက္ ေၾကာ မရွိ တဲ့ နအဖ က ေတာ့ မမႈ ပါ ။ ၿပီး ေတာ့ အေျခအေန က အခိ်န္ မ ေရြး ေပါက္ ကြဲ သြား ႏုိင္ တဲ့ အေန အထား တစ္ ခု ျဖစ္ ေန ျပန္ ပါ တယ္ ။ (အဲ ဒီ အခိ်န္ တစ္ ခု ေရာက္ သြား ခဲ ့ ရင္ ဒု တိ ယ စစ္ အုပ္ စု တစ္ ခု က တုိင္း ျပည္ ကို ေခ်ာက္ ထဲ က ျပန္ ကယ္ တင္ ခ်င္ ေကာင္ း ကယ္ တင္ ၿပီး ထူးမျခား နား ဇာတ္ ကို ထပ္ က ခ်င္ ပါ လိမ္ ့ မယ္ ။ ) ကၽြန္ ေတာ္ တို႔ လူထု ဘက္ က ေတာ့ အား လံုး ၿငိမ္း ၿငိမ္း ခ်မ္း ခ်မ္း နဲ႕ အဆင္ ေျပ ခ်င္ လွ တယ္ ။ ယာ လဲ ဖြတ္ ဖြတ္ ညက္ ညက္ ေက် ၿပီး ေတာ့ အိမ္ ႀကက္ ေတြ လည္း ေမာ လွ ပါ ၿပီ

ဒီေန႕ ဖတ္ လုိက္ ရ တဲ့ သတင္း တစ္ ခု က ေတာ့ အစိုး ရ အာ ေဘာ္ ေဆာင္း ပါး တစ္ ပု ဒ္ မွာ မဲမေပး ပဲ ေန ပါ က ႏုိင္ငံ သာ း အခြင့္ အေရး ဆံုး ရႈံး ေတာ့ မည္ တဲ ့ ။ ( ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ မည္သည့္ ျမန္ မာ ႏုိင္ငံ သား မဆုိ အခု အခ်ိန္ အထိ မဲမေပး ဘူး ခင္ဗ် ) ေထာက္ခံ မဲ မေပး လွ်င္ ဒီမုိ ကေရ စီ နဲ႕ ပို ေဝး သြား မည္ တဲ့ ။ ( အခု လက္ ရွိ ဒီမို ကေရ စီ မရွိ ဘူး လို ႕ ဝန္ခ ံ လိုက္ တာ ပဲ ခင္ ဗ် ာ ။ ) သူတို႕ ကိုယ္ တုိင္ က ဒီ မို ကေရ စီ ဆုိ တာ ႀကီး ကို လုိ အပ္ မွ ဝယ္ လို႕ ရ တဲ့ အရာ မ်ိဳ း ၊ ေတာင္း လွ်င္ ရ တဲ့ သ ေဘာ မ်ိဳး ေရး ထား တာ ပ ါ ဒီ လို မိ်ဳး လက္ လြတ္ စပယ္ ေျပာ ဆို တာ မ်ိဳး ေတြ ကို ရပ္ တန္း က ရပ္ ၿပီ း လူထု ကို အေျခ ခံ ဥပေဒ ကို ဘယ္ လို ဘယ္ ပုံ ေရြး ဆြဲ ထား ေၾကာင္း ရွင္း ျပ ျခင္း ၊ ျပည္ သူ လူ ထု မည္၍ မည္ မွ် လွ်င္ ဘယ္ ႏွစ္ အုပ္ စသည္ ျဖင့္ အခမဲ့ ေပး ေဝ ဖတ္ ရႈ ေလ့ လာ ျခင္း ၊ ေဆြး ေႏြး ေစ ျခင္း ၊ တုို ႕ ကို ျပဳ လုပ္ သင့္ ပါ တယ္ ။ ( အခု အခ်ိန္ အထိ ေတာ့ မည္သည္ ့ အလုပ္ မွ မလုပ္ ရ ေသး ပ ါ ၊ ) ရွင္ း ပါ တယ္ ။ လူထု က ပို သိ ေလ ေလ ၊ ပို ၿပီး ကန္႕ ကြက္ ေလ ေလ ျဖစ္ မည္ ။ ဒါ ေၾကာင္ ႕ သူတ ို႕ မရွင္း ျပ ရဲ ပ ါ။ မႀကိဳက္ ဘူး လား ။ ဖြင့္ ဟ ေတာ ့ မေျပာ ေလ ႏွင့္ ။ ေထာင္ဒဏ္ သံုး ႏွစ ္က အနည္း ဆံု း ။

ျပည္သူလူ ထု ဘက္ ကေတာ့ ရွင္း ပါ သည္ ။ အမ်ား စု က ေတာ့ ကန္႕ ကြက္ ၾက လိမ့္ မည္ ။ ႏုိင္ငံ ရပ္ ျခား က ျမန္ မာမ်ား က ေရာ ? ၊ ရွင္ း ပါ သည္ ။ ကန္႕ ကြက္ မဲ ေပး ၾက ပါ လိမ့္ မည္ ။ မဲ မလိမ္ ရင္ မည္သည့္ မဲ မွ် ကို မေမွ်ာ္ လင့္ ပါ ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ အစိုး ရခင္ ဗ်ား ။

No comments: